ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของโรงเรียน
แบบรายงานผลการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจากกระบวนการ PLC ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย ว่าที่ร้อยตรีนิสาชล วิลัยพงศ์
รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ Professional Learning Community : PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย นางสาวภัทรนันต์ หีตหนู
แบบรายงานผลการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจากกระบวนการ PLC โดย นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ช่วย
แบบรายงานการสร้างนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
โมเดลการบริหารการจัดการสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม PAYOM Model
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ใช้รูปแบบ PLC-BASILAR Model โดยนางกนกอร สินน้อย
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ดูเกรดนักเรียน (1302/4) 21 พ.ย. 62
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
ลิ้งค์น่าสนใจ