แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2)
คำชี้แจงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) จากเอกสารคู่มือการดำเนินการฯ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.6 KB
คำชี้แจงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) จากเอกสารคู่มือการดำเนินการฯ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. สำหรับ ครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.09 KB
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 332.86 KB
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.34 KB
ตำแหน่งครู ยังไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย, ครู คศ.1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.87 KB
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.09 KB
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.78 KB