ภาพกิจกรรม
23 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารและคณะครูระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เด็ก โดยใช้ Project Approach และการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,14:22   อ่าน 7 ครั้ง