ภาพกิจกรรม
4 มีนาคม 2565 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทำการฝึกซ้อมเสมือนจริงตามแผนฉุกเฉินของโรงเรียน หากเผชิญเหตุอัคคีภัยภายในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณทุกๆความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย โดยมีรถพยาบาลจากโรงพยาบาลป่าพะยอม และรถดับเพลิงจากเทศบาล บ้านพร้าว
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2565,10:12   อ่าน 93 ครั้ง