ภาพกิจกรรม
20 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมขอขอบคุณ คุณครูตระกูล มากแก้ว ครูโรงเรียนบ้านไสกุน คุณครูสมชาย โอนิกะ ครูโรงเรียนวัดคลองใหญ่ นักการโรงเรียนวัดคลองใหญ่ นักการโรงเรียนบ้านปากเหมือง นักการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน พี่ชายและนักการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม พร้อมท
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2565,12:53   อ่าน 28 ครั้ง