เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของโรงเรียน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ใช้รูปแบบ PLC-BASILAR Model โดยนางกนกอร สินน้อย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 247 ครั้ง