กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางปรียา นิ่มชนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอบเชย จรจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสุนันท์ สุจจิต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภัทรนันท์ หีตหนู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1