กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นางสิรามล สงแทน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : Siramon4980@gmail.com

นางสาวอุมาวดี นุ้ยคง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : unmavade112539@gmail.com