กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายภูไท พุทธศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอุมาวดี นุ้ยคง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : ีืunmavade112539@gmail.com