ผู้บริหาร

นายโกวิท ลือกิจนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/03/2019
ปรับปรุง 07/02/2023
สถิติผู้เข้าชม 419722
Page Views 500850
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
2 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
3 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
4 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
5 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
6 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
7 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
8 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
9 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
10 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
11 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
12 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
13 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
14 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
15 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
18 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
19 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
20 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
21 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
22 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
23 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
24 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
25 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
26 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
27 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
28 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
29 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
30 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
31 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
32 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
33 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
34 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
35 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
36 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
37 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
38 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
39 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
40 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
41 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
42 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
43 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
44 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
45 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
46 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
47 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
48 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
49 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
50 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
51 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
52 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
53 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
54 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
55 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
56 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
57 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
58 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
59 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
60 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
61 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
62 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
63 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
64 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
66 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
67 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
68 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
69 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
70 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
71 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
72 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
73 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
74 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
75 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
76 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
77 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
78 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
79 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
80 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
81 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
82 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
83 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
84 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
85 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
86 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
87 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
88 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
89 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
90 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
91 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
92 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
93 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
94 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
95 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
96 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
97 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
98 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
99 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
100 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
101 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
102 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
103 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
104 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
105 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
106 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
107 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
108 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
109 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
110 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
111 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
112 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
113 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
114 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
115 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
116 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
117 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
118 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
119 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
120 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
121 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
122 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
123 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
124 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
125 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
126 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
127 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
128 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
129 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
130 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
132 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
133 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
134 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
135 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
136 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
137 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
138 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
139 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
140 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
141 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
142 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
143 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
144 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
145 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
146 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
147 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
148 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
149 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
150 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
151 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
154 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
155 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
156 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
158 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
160 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
161 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
162 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน บ้านพร้าว ป่าพะยอม 074-693638
164 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ บ้านพร้าว ป่าพะยอม
165 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
166 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
167 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
168 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
169 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
170 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
180 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
181 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
182 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
183 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
184 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
185 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
186 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
187 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
188 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
189 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
190 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
191 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
192 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
193 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
194 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
195 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
196 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
197 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
198 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
199 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
200 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
201 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
202 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
203 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
204 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
205 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
206 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
207 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
208 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
209 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
210 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
211 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
212 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
213 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
214 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
215 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
216 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
217 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
218 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
219 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
220 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
221 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
222 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
223 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
269 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
270 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
271 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 063-0163858
272 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436
273 โรงเรียนวัดควนถบ พญาขัน เมืองพัทลุง -