ผู้บริหาร

นายภักดี จำนงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/03/2019
ปรับปรุง 29/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 304358
Page Views 361376
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
2 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
3 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
4 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
5 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
6 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
7 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
8 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
9 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
10 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
11 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
12 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
13 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
14 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
15 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
18 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
19 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
20 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
21 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
22 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
23 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
24 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
25 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
26 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
27 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
28 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
29 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
30 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
31 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
32 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
33 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
34 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
35 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
36 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
37 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
38 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
39 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
40 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
41 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
42 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
43 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
44 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
45 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
46 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
47 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
48 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
49 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
50 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
51 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
52 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
53 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
54 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
55 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
56 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
57 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
58 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
59 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
60 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
61 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
62 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
63 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
64 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
66 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
67 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
68 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
69 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
71 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
72 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
73 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
74 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
75 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
76 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
77 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
78 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
79 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
80 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
81 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
82 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
83 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
84 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
85 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
86 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
87 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
88 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
89 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
90 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
91 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
92 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
93 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
94 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
95 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
96 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
97 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
98 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
99 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
100 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
101 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
102 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
103 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
104 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
105 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
106 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
107 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
108 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
109 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
110 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
111 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
112 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
113 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
114 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
115 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
116 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
117 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
118 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
119 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
120 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
121 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
122 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
123 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
124 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
125 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
126 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
127 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
128 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
129 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
130 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
132 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
133 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
134 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
135 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
136 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
137 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
138 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
139 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
140 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
141 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
142 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
143 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
144 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
145 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
146 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
147 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
148 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
149 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
150 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
151 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
154 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
155 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
158 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
160 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
162 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน บ้านพร้าว ป่าพะยอม 074-693638
164 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ บ้านพร้าว ป่าพะยอม
165 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
166 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
167 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
168 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
169 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
170 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
180 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
181 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
182 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
183 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
184 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
185 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
186 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
187 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
188 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
189 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
190 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
191 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
192 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
193 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
194 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
195 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
196 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
197 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
198 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
199 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
200 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
201 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
202 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
203 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
204 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
205 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
206 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
207 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
208 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
209 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
210 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
211 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
212 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
213 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
214 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
215 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
216 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
217 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
218 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
219 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
220 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
221 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
222 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
223 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
269 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
270 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713,074617356
271 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
272 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 063-0163858
273 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436
274 โรงเรียนวัดควนถบ พญาขัน เมืองพัทลุง -