ผู้บริหาร

นายภักดี จำนงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/03/2019
ปรับปรุง 11/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 257669
Page Views 303724
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
2 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
3 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
4 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
5 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
6 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
7 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
8 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
9 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
10 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
11 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
12 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
13 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
14 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
15 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
18 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
19 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
20 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
21 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
22 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
23 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
24 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
25 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
26 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
27 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
28 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
29 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
30 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
31 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
32 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
33 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
34 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
35 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
36 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
37 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
38 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
39 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
40 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
41 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
42 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
43 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
44 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
45 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
46 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
47 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
48 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
49 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
50 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
51 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
52 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
53 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
54 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
55 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
56 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
57 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
58 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
59 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
60 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
61 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
62 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
63 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
64 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
66 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
67 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
68 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
69 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
71 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
72 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
73 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
74 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
75 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
76 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
77 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
78 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
79 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
80 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
81 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
82 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
83 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
84 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
85 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
86 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
87 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
88 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
89 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
90 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
91 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
92 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
93 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
94 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
95 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
96 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
97 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
98 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
99 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
100 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
101 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
102 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
103 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
104 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
105 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
106 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
107 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
108 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
109 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
110 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
111 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
112 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
113 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
114 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
115 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
116 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
117 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
118 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
119 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
120 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
121 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
122 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
123 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
124 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
125 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
126 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
127 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
128 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
129 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
130 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
132 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
133 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
134 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
135 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
136 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
137 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
138 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
139 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
140 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
141 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
142 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
143 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
144 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
145 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
146 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
147 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
148 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
149 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
150 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
151 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
154 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
155 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
156 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
158 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
160 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
162 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน บ้านพร้าว ป่าพะยอม 074-693638
164 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ บ้านพร้าว ป่าพะยอม
165 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
166 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
167 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
168 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
169 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
170 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
180 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
181 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
182 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
183 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
184 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
185 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
186 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
187 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
188 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
189 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
190 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
191 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
192 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
193 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
194 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
195 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
196 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
197 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
198 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
199 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
200 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
201 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
202 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
203 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
204 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
205 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
206 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
207 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
208 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
209 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
210 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
211 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
212 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
213 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
214 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
215 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
216 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
217 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
218 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
219 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
220 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
221 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
222 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
223 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
269 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
270 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
271 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713,074617356
272 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
273 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436
274 โรงเรียนวัดควนถบ พญาขัน เมืองพัทลุง -