ผู้บริหาร

นายภักดี จำนงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/03/2019
ปรับปรุง 14/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 44763
Page Views 68766
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
2 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
3 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
4 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
5 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
6 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
7 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
8 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
9 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
10 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
11 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
12 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
13 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
14 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
15 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
18 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
19 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
20 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
21 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
22 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
23 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
24 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
25 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
26 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
27 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
28 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
29 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
30 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
31 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
32 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
33 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
34 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
35 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
36 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
37 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
38 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
39 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
40 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
41 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
42 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
43 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
44 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
45 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
46 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
47 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
48 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
49 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
50 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
51 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
52 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
53 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
54 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
55 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
56 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
57 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
58 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
59 โรงเรียนพนางตุง ควนขนุน
60 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
61 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
62 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
63 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
64 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
66 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
67 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
68 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
69 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
71 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
72 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
73 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
74 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
75 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
76 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
77 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
78 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
79 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
80 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
81 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
82 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
83 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
84 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
85 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
86 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
87 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
88 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
89 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
90 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม บางแก้ว
91 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
92 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
93 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
94 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
95 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
96 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
97 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
98 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
99 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
100 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
101 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
102 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
103 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
104 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
105 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
106 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
107 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
108 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
109 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
110 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
111 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
112 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
113 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
114 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
115 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
116 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
117 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
118 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
119 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
120 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
121 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
122 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
123 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
124 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
125 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
126 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
127 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
128 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
129 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
130 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
131 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
132 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
133 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
134 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
135 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
136 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
137 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
138 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
139 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
140 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
141 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
142 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
143 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
144 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
145 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
146 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
147 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
148 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
149 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
150 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
151 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
152 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
154 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
155 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป่าพะยอม
158 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ป่าพะยอม
160 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
162 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
164 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม
165 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
166 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
167 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
168 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
169 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
170 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
180 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
181 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
182 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
183 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
184 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
185 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
186 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
187 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
188 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
189 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
190 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
191 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
192 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
193 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
194 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
195 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
196 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
197 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
198 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
199 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
200 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
201 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
202 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
203 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
204 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
205 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
206 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
207 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
208 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
209 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
210 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
211 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
212 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
213 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
214 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
215 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
216 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
217 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
218 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
219 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
220 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
221 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
222 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
223 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนวัดควนถบ เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
269 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
270 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
271 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
272 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
273 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
274 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
275 โรงเรียนวีรนาทศึกษา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713
276 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
277 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436