ผู้บริหาร

นายโกวิท ลือกิจนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/03/2019
ปรับปรุง 29/11/2022
สถิติผู้เข้าชม 366630
Page Views 438275
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
2 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
3 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
4 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
5 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
6 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
7 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
8 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
9 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
10 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
11 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
12 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
13 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
14 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
15 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
18 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
19 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
20 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
21 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
22 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
23 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
24 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
25 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
26 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
27 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
28 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
29 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
30 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
31 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
32 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
33 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
34 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
35 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
36 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
37 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
38 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
39 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
40 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
41 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
42 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
43 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
44 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
45 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
46 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
47 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
48 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
49 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
50 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
51 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
52 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
53 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
54 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
55 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
56 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
57 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
58 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
59 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
60 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
61 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
62 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
63 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
64 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
66 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
67 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
68 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
69 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
71 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
72 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
73 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
74 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
75 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
76 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
77 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
78 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
79 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
80 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
81 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
82 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
83 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
84 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
85 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
86 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
87 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
88 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
89 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
90 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
91 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
92 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
93 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
94 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
95 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
96 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
97 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
98 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
99 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
100 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
101 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
102 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
103 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
104 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
105 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
106 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
107 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
108 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
109 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
110 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
111 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
112 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
113 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
114 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
115 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
116 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
117 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
118 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
119 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
120 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
121 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
122 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
123 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
124 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
125 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
126 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
127 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
128 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
129 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
130 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
132 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
133 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
134 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
135 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
136 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
137 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
138 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
139 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
140 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
141 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
142 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
143 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
144 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
145 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
146 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
147 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
148 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
149 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
150 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
151 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
153 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
154 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
155 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
158 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
160 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
162 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน บ้านพร้าว ป่าพะยอม 074-693638
164 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ บ้านพร้าว ป่าพะยอม
165 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
166 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
167 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
168 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
169 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
170 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
180 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
181 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
182 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
183 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
184 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
185 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
186 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
187 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
188 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
189 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
190 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
191 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
192 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
193 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
194 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
195 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
196 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
197 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
198 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
199 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
200 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
201 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
202 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
203 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
204 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
205 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
206 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
207 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
208 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
209 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
210 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
211 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
212 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
213 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
214 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
215 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
216 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
217 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
218 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
219 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
220 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
221 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
222 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
223 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
269 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
270 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
271 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 063-0163858
272 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436
273 โรงเรียนวัดควนถบ พญาขัน เมืองพัทลุง -