รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
หมู่ที่ 2 ถนนเอเชีย บ้านป่าพะยอม   ตำบลป่าพะยอม  อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110
เบอร์โทรศัพท์ 074 624096 เบอร์แฟกส์ 074 624096


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :