คณะผู้บริหาร

นายภักดี จำนงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0807019856
อีเมล์ : pakdee07@gmail.com

นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0636419895
อีเมล์ : tanasiyawad@gmail.com