กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวฮูดัยยะห์ อุเด็น
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอุมาวดี นุ้ยคง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1