สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม

                    เป็นรูปอักษร อ สามเหลี่ยม มีดอกบัว อยู่กลางอักษรมีความหมายว่า

       ดอกบัวสีชมพู เป็นดอกไม้ที่สูงค่า นำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาล จนปัจจุบัน ซึ่งเปรียบได้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า  
       สัญลักษณ์ “อ” หมายถึง โรงเรียนอนุบาลที่จะช่วยกันดูแลอุ้มชูนักเรียน ที่มีคุณค่านั้นให้ก้าวหน้าต่อไป

สีประจำโรงเรียนโรงเรียน


 
                       สีประจำโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม                  
“ น้ำเงิน - ชมพู ”
 
สีน้ำเงิน หมายถึง ความหนักแน่น  ความมั่นคง ความเด็ดเดี่ยว 
ความมีศักยภาพ
 
สีชมพู  หมายถึง  ความรัก  ความอ่อนโยน ความเมตตา 
ความเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์