ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของโรงเรียน
แบบรายงานผลการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจากกระบวนการ PLC ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย ว่าที่ร้อยตรีนิสาชล วิลัยพงศ์
รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ Professional Learning Community : PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย นางสาวภัทรนันต์ หีตหนู
แบบรายงานผลการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจากกระบวนการ PLC โดย นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ช่วย
แบบรายงานการสร้างนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
โมเดลการบริหารการจัดการสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม PAYOM Model
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ใช้รูปแบบ PLC-BASILAR Model โดยนางสาวกนกอร สินน้อย
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
31 พฤษภาคม 2565 อบต.ป่าพะยอม และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความอนุเคราะห์ในการขนย้ายกิ่งไม้ เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าเรียน
31 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมครู D.A.R.E. โดยมี ร.ต.ท.สมไชย เกิดแก้ว รอง สว.(ป) สภ.ป่าพะยอม เป็นครูให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียน ในปีการศึกษา 2565
31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เข้ารับการประเมินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
30 พฤษภาคม 2565 กิจกรรม "จันทร์เช้าเล่าเรื่องงาน" ครั้งที่ 2/2565
27 พฤษภาคม 2565 ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในกิจกรรมการประกวดระเบียบแถว ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565
25 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้รับผิดชอบฝึกระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
สนุกง่ายมาก (45/0) 05 ม.ค. 66
ให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัย (83/0) 07 พ.ย. 65
ดูเกรดนักเรียน (1551/1) 21 พ.ย. 62
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ลิ้งค์น่าสนใจ