ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการ ปี 2563
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เรื่องมาตรการเปิด-ปิด ประตูและการใช้สถานที่ในโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 63
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จะทำการเปิดเรียนในวันที่ 1
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 62
แผนปฏิบัติการ 2562
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 62
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2562-2564)
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 62
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เข้าร่วมแข่งขัน ศิลปะหัตถกรรม ระดับ เครือข่ายป่าพะยอม ได้รับรางวัลเหรียญทองร
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมเป็นตัวแทนแข่งขันระเบียบแถวลูกเสือระดับภาคใต้ ณ จ.นครศ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 62
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 62