ข่าวประชาสัมพันธ์
31 พฤษภาคม 2565 อบต.ป่าพะยอม และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความอนุเคราะห์ในการขนย้ายกิ่งไม้ เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
31 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมครู D.A.R.E. โดยมี ร.ต.ท.สมไชย เกิดแก้ว รอง สว.(ป) สภ.ป่าพะยอม เป็นครูให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียน ในปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เข้ารับการประเมินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
30 พฤษภาคม 2565 กิจกรรม "จันทร์เช้าเล่าเรื่องงาน" ครั้งที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
27 พฤษภาคม 2565 ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในกิจกรรมการประกวดระเบียบแถว ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
25 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้รับผิดชอบฝึกระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
24 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิยุวฑูตความดีร่วมกับโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ส่งมอบชุดความรู้ ชุดวิชาเสริมปัญหา ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
24 พฤษภาคม 2565 รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
23 พฤษภาคม 2565 กิจกรรม "จันทร์เช้าเล่าเรื่องงาน" เพื่อกำกับติดตามงานของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
18 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ตำรวจ(งานจราจร) มาให้ความรู้เรื่องสัญญาณจราจต
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ต้อนรับ คณะจาก สพป.พัทลุง เขต 1 ในโอกาสออกติดตาม ตรวจเยี่ยม
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
17 พฤษภาคม 2565 คุณครูกล่าวต้อนรับนักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "การประเมินต้นแบบโรงเรียนลูกเสือ"
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "นำเสนอนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา PAYOM x C Model"
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "นักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนพัทลุงและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้"
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "นักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนพัทลุงได้"
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "นักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนสตรีพัทลุงได้"
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "นักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ได้"
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนสตรีพัทลุง"
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "นักเรียนความสามารถพิเศษเข้าโรงเรียนพัทลุงและโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง"
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64