ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "การประเมินต้นแบบโรงเรียนลูกเสือ"
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "นำเสนอนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา PAYOM x C Model"
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "นักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนพัทลุงและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้"
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "นักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนพัทลุงได้"
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "นักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนสตรีพัทลุงได้"
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "นักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ได้"
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนสตรีพัทลุง"
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "นักเรียนความสามารถพิเศษเข้าโรงเรียนพัทลุงและโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง"
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "ประชุมทำแผนปฏิบัติการ"
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "คุณครูย้ายเข้าโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม"
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564"
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "การรายงานตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564"
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม "ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์"
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมีนาคม "นักเรียนที่ทำคะแนนสูงสุด O-NET"
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือน มีนาคม “อนุบาลป่าพะยอม พัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ”
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน มีนาคม กิจกรรม “ ประกวดบรรยายธรรม ”
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2564 เดือน มีนาคม กิจกรรม ค่ายวิชาการ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2564 เดือน มีนาคม แสดงความยินดีนักเรียน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สอบเข
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือน มีนาคม วางพวงหรีด เคารพศพ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 16/2564 โรงพยาบาลป่าพะยอม มาให้บริการด้านทันตกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64