แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA 1)
คำชี้แจงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จากเอกสารคู่มือการดำเนินการฯ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.21 KB
คำชี้แจงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จากเอกสารคู่มือการดำเนินการฯ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. สำหรับ ครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.86 KB