ภาพกิจกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้มาติดตามผลการใช้คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประเภทลูกเสือสามัญ
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2563,08:57   อ่าน 140 ครั้ง