ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ประกาศปิดเรียน และงดการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (Covid-19) จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2563,16:34   อ่าน 80 ครั้ง