ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และสามารถสอบเข้าโรงเรียนพัทลุง ซึ่งเป็นโรงเรียนยอดนิยม ในปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,19:45   อ่าน 20 ครั้ง