ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ศึกษาดูงานภาคกลาง ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน พ.ศ.2563 อนุบาลป่าพะยอม...เราเตรียมการก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาราชรังสฤษฎิ์
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,14:08   อ่าน 21 ครั้ง