ภาพกิจกรรม
24 ธันวาคม 2564 นายภักดี จำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ประชุมประธานกรรมการและเลขานุการ ในการเตรียมความพร้อม การดำเนินงานจัดการประชุมสร้างความเข้าใจในการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ห
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,14:28   อ่าน 7 ครั้ง