ภาพกิจกรรม
11 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครูเข้าอบรม โครงการการสร้างเสริมความรู้ ทักษะและการจัดการความปลอดภัย จากอัคคีภัยกลุ่มนักเรียนและผู้ปฏิบัติตามสถานศึกษาใน ตำบลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ณ อาคารดอกบัวชมพู
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2565,15:18   อ่าน 77 ครั้ง