ภาพกิจกรรม
21-22 กุมภาพันธ์ 2565 นายภักดี จำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม พร้อมด้วย นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือเพื่อขับเคลื่อนผู้เรียนสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และพิธีมอบโล่เกียรติยศโรงเรียนต
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2565,20:37   อ่าน 94 ครั้ง